Hot and Sour Soup

साहित्य  लांब चिरलेला कोबी १ कप, लांब किसलेले गाजर १/२ कप, बारिक चिरलेले पातिचा कांदा, १/२ कप बारिक चिरलेली सिमल