Gobi Manchurian

साहित्य  १ कप बारिक चिरलेला कोबी, पाव कप बारिक चिरलेल गाजर, आल्ल, लसुणमिरचि पेस्ट,  ५ टे.स्पुन कार्नफ्लावर, १ टेस्पुन मैदा,२