Idli

साहित्य  १) तीन वाटया तांदूळ २) एक वाटी उडीदडाळ ३) खायचा सोडा पाव चमचा ४) थोडेसे तेल ५) तीन चमचे