Naralache Laddu

साहित्य नारळाचा चव ३ वाट्या, साखर ३ वाट्या, तुप ४ चमचे, दुधाचि साय पाव वाटी, केशर, डेसिकेटेड खोबरे क्रुती नाँनस्टिक

Nashik Chivda

साहित्य ३ शेर भाजके पोहे,अर्धा किलोतेल, सुकेखोबरे १वाटी, २ वाट्या शेंगदाणे, १ वाटी डाळे, पाव किलो वाळवलेला कांदा, लवंग, दालचिनि,

Bhajanichi Chakali

साहित्य १ किलो तांदुळ, १/२ किलो हरभरा डाळ, पाव किलो उडदाचि डाळ, धने १ वाटी, जिरे १/२ वाटी, ओवा पाव

Motichur Laddu

साहित्य   चण्याच्या डाळीच ताज पीठ चाळणीतुन ३ वेळा चाळा. २ वाट्या पीठ, तुप तळण्यासाठि, साखर दिड वाटी, बेदाणे, काजुचे तुकडे,

Diwali Chivda

साहित्य २ शेर भाजके पोहे, अर्धा किलो तेल, १०० ग्रँम ओल्या मिरच्या, ५० ग्रँम आले, ५० ग्रँम लसुण, मिठ, साखर,

Tallela Chivda

साहित्य अर्धा किलो पोहे, दाणे १ वाटी,काजु१/२ वाटी, बेदाणे १/२ वाटी, पिठिसाखर पाव वाटी, जिरे २ चमचे, लाल तिखट पाव

Besan Laddu

साहित्य चण्याचे डाळ थोडी गरम करुन रवाळ दळुन आणावि. २ वाट्या चाणाडाळ, पाउण वाटी साजुक तुप,पीठिसाखर१ वाटी, गरम दुध २

Methi Laddu

साहित्य मेथिचिपुड १ वाटि, दुध १/२ वाटि, तुप १ वाटि, गुळ १ वाटि किसुन, खारिकपुड १ वाटि क्रुती दुधात मेथिपुड

Dalyache Laddu

साहित्य चिवड्यासाठि वापरतो त्या डाळ्याचि पावडर २ वाट्या,१ वाटि गुळ,वेलचि पुड, काजुबदाम तुकडे, बेदाणे क्रुती गुळ कढईत घालुन पाक करा.

Trimurti Laddu

साहित्य चण्याचि डाळ १ वाटी, उडीद डाळ १ वाटी, मुगाची डाळ १ वाटी  तिनही डाळी वेगवेगळ्या भिजवा. १तासानी वेगवेगळ्य वाटुन