Naralache Laddu

साहित्य नारळाचा चव ३ वाट्या, साखर ३ वाट्या, तुप ४ चमचे, दुधाचि साय पाव वाटी, केशर, डेसिकेटेड खोबरे क्रुती नाँनस्टिक

Nashik Chivda

साहित्य ३ शेर भाजके पोहे,अर्धा किलोतेल, सुकेखोबरे १वाटी, २ वाट्या शेंगदाणे, १ वाटी डाळे, पाव किलो वाळवलेला कांदा, लवंग, दालचिनि,

Pohyacha Chivda

साहित्य पातळ पोहे १ किलो, तेल, २ वाट्या भाजलेले शेंगदाणे, सुक्या खोबर्याचे काप १ वाटी, पाव वाटी तीळ, मिठ साखर

Batata Chivda

साहित्य बटाटे, भाजलेले शेंगदाणे, खोबर्याचे काप, तिखट, मिठ, साखर,जिरेपुड. क्रुती कच्चे बटाटे किसुन किस पाण्यात टाकावा.पाण्यातुन पिळुन काढुन तळावा. कडक

Motichur Laddu

साहित्य   चण्याच्या डाळीच ताज पीठ चाळणीतुन ३ वेळा चाळा. २ वाट्या पीठ, तुप तळण्यासाठि, साखर दिड वाटी, बेदाणे, काजुचे तुकडे,

Makyacha Chiwda

साहित्य -मक्याचे पोहे १/२ किलो, दाणे १ वाटी, काजु १/२ वाटी, बेदाणा १/२ वाटी, पिठिसाखर १/२ वाटी, जिरे २ टे.स्पुन,

Diwali Chivda

साहित्य २ शेर भाजके पोहे, अर्धा किलो तेल, १०० ग्रँम ओल्या मिरच्या, ५० ग्रँम आले, ५० ग्रँम लसुण, मिठ, साखर,

Tallela Chivda

साहित्य अर्धा किलो पोहे, दाणे १ वाटी,काजु१/२ वाटी, बेदाणे १/२ वाटी, पिठिसाखर पाव वाटी, जिरे २ चमचे, लाल तिखट पाव

Besan Laddu

साहित्य चण्याचे डाळ थोडी गरम करुन रवाळ दळुन आणावि. २ वाट्या चाणाडाळ, पाउण वाटी साजुक तुप,पीठिसाखर१ वाटी, गरम दुध २

Ravyache Laddu

साहित्य बारिक रवा ३ वाट्या, साजुक तुप १/२ वाटी, दुध१/२ वाटी, पिठिसाखर चाळुन २ वाट्या, जायफळ पुड लहान चमचा, चारोळे,