Malvani Laddu

साहित्य तांदुळ धुवा. सावलीत वाळवुन जरासे भाजुन दळुन आणा.तांदुळाचि पिठि ३ वाट्या, पिठिसाखर २ वाट्या, साजुकतुप पाव वाटी, वेलचि पुड,

Pakatle Besan Laddu

साहित्य   चण्याच्या डाळीचा भरड रवा २ वाट्या, साखर दिड वाटी, वेलदोड्याचि पुड, गरम दुध २ चमचे, बेदाणेकाजुचे तुकडे, तुप १/२

Rava Besan Laddu

साहित्य  बारिक रवा ३ वाट्या, तुप  दिड वाटी, चण्याच्या डाळीचे पिठ  दिड वाटी, बेदाणे, वेलदोडयाचे पुड. क्रुती  जाड बुडाच्या भांड्यात