Naralache Laddu

साहित्य नारळाचा चव ३ वाट्या, साखर ३ वाट्या, तुप ४ चमचे, दुधाचि साय पाव वाटी, केशर, डेसिकेटेड खोबरे क्रुती नाँनस्टिक

Nashik Chivda

साहित्य ३ शेर भाजके पोहे,अर्धा किलोतेल, सुकेखोबरे १वाटी, २ वाट्या शेंगदाणे, १ वाटी डाळे, पाव किलो वाळवलेला कांदा, लवंग, दालचिनि,

Batata Chivda

साहित्य बटाटे, भाजलेले शेंगदाणे, खोबर्याचे काप, तिखट, मिठ, साखर,जिरेपुड. क्रुती कच्चे बटाटे किसुन किस पाण्यात टाकावा.पाण्यातुन पिळुन काढुन तळावा. कडक

Bhajanichi Chakali

साहित्य १ किलो तांदुळ, १/२ किलो हरभरा डाळ, पाव किलो उडदाचि डाळ, धने १ वाटी, जिरे १/२ वाटी, ओवा पाव

Ravyache Shahi Laddu

साहित्य बारिक रवा २ वाट्या, तुप ४ चमचे, नारळाचे चव २ वाट्या, साखर २ वाट्या, वेलदोड्याचे पुड, बेदाणे, खवा १/२वाटी,

Diwali Chivda

साहित्य २ शेर भाजके पोहे, अर्धा किलो तेल, १०० ग्रँम ओल्या मिरच्या, ५० ग्रँम आले, ५० ग्रँम लसुण, मिठ, साखर,

Tallela Chivda

साहित्य अर्धा किलो पोहे, दाणे १ वाटी,काजु१/२ वाटी, बेदाणे १/२ वाटी, पिठिसाखर पाव वाटी, जिरे २ चमचे, लाल तिखट पाव

Methi Laddu

साहित्य मेथिचिपुड १ वाटि, दुध १/२ वाटि, तुप १ वाटि, गुळ १ वाटि किसुन, खारिकपुड १ वाटि क्रुती दुधात मेथिपुड

Ravyache Laddu

साहित्य बारिक रवा ३ वाट्या, साजुक तुप १/२ वाटी, दुध१/२ वाटी, पिठिसाखर चाळुन २ वाट्या, जायफळ पुड लहान चमचा, चारोळे,

Dalyache Laddu

साहित्य चिवड्यासाठि वापरतो त्या डाळ्याचि पावडर २ वाट्या,१ वाटि गुळ,वेलचि पुड, काजुबदाम तुकडे, बेदाणे क्रुती गुळ कढईत घालुन पाक करा.