Naralache Laddu

साहित्य नारळाचा चव ३ वाट्या, साखर ३ वाट्या, तुप ४ चमचे, दुधाचि साय पाव वाटी, केशर, डेसिकेटेड खोबरे क्रुती नाँनस्टिक

Nashik Chivda

साहित्य ३ शेर भाजके पोहे,अर्धा किलोतेल, सुकेखोबरे १वाटी, २ वाट्या शेंगदाणे, १ वाटी डाळे, पाव किलो वाळवलेला कांदा, लवंग, दालचिनि,

Pohyacha Chivda

साहित्य पातळ पोहे १ किलो, तेल, २ वाट्या भाजलेले शेंगदाणे, सुक्या खोबर्याचे काप १ वाटी, पाव वाटी तीळ, मिठ साखर

Bhajanichi Chakali

साहित्य १ किलो तांदुळ, १/२ किलो हरभरा डाळ, पाव किलो उडदाचि डाळ, धने १ वाटी, जिरे १/२ वाटी, ओवा पाव

Motichur Laddu

साहित्य   चण्याच्या डाळीच ताज पीठ चाळणीतुन ३ वेळा चाळा. २ वाट्या पीठ, तुप तळण्यासाठि, साखर दिड वाटी, बेदाणे, काजुचे तुकडे,

Ravyache Shahi Laddu

साहित्य बारिक रवा २ वाट्या, तुप ४ चमचे, नारळाचे चव २ वाट्या, साखर २ वाट्या, वेलदोड्याचे पुड, बेदाणे, खवा १/२वाटी,

Tallela Chivda

साहित्य अर्धा किलो पोहे, दाणे १ वाटी,काजु१/२ वाटी, बेदाणे १/२ वाटी, पिठिसाखर पाव वाटी, जिरे २ चमचे, लाल तिखट पाव

Besan Laddu

साहित्य चण्याचे डाळ थोडी गरम करुन रवाळ दळुन आणावि. २ वाट्या चाणाडाळ, पाउण वाटी साजुक तुप,पीठिसाखर१ वाटी, गरम दुध २

Methi Laddu

साहित्य मेथिचिपुड १ वाटि, दुध १/२ वाटि, तुप १ वाटि, गुळ १ वाटि किसुन, खारिकपुड १ वाटि क्रुती दुधात मेथिपुड

Ravyache Laddu

साहित्य बारिक रवा ३ वाट्या, साजुक तुप १/२ वाटी, दुध१/२ वाटी, पिठिसाखर चाळुन २ वाट्या, जायफळ पुड लहान चमचा, चारोळे,