Gobi Manchurian

साहित्य  १ कप बारिक चिरलेला कोबी, पाव कप बारिक चिरलेल गाजर, आल्ल, लसुणमिरचि पेस्ट,  ५ टे.स्पुन कार्नफ्लावर, १ टेस्पुन मैदा,२

Spring Roll

कृती बारिकचिरलेला कोबि पाव वाटी, गाजर सिमला मिरचि १/२ वाटी, उकडलेला नुडल्स १/२ कप, अजिनोमोटो चिमुट्भर, आल लसुण मिरचि पेस्ट

Chinese Bhel

कृती २ वाट्या तळलेल्या नुडल्स घेणे.  बारिक चिरलेला कांदा घालणे. कोथिंबिर बारिक चिरुन घाला. हिरव्हि मिर्च बारिक चिरुन घाला.  १/२

Hot and Sour Soup

साहित्य  लांब चिरलेला कोबी १ कप, लांब किसलेले गाजर १/२ कप, बारिक चिरलेले पातिचा कांदा, १/२ कप बारिक चिरलेली सिमल

Schezwan Sauce

शेजवान साँस शेजवान राईस, लाँलिपाँप  चायनिज लोणचे यासाठि होतो. कृती पँनमधे १ वाटीतेल घाला. १ टे.स्पुन आल लसुण मिरचि पेस्ट

American Chopsuey

कृती एका भांड्यात पाव वाटी तेल घ्या.  त्यात आल लसुण मिरचि अर्धा चमचा घाला.  बारिकचिरलेला कोबी पाव वाटी, गाजर पाव

Noodles

साहित्य  नुडल्स, आल लसुण मिर्चि पेस्ट, लांब चिरलेल्या भाज्या गाजर१/२ वाटी, कोबी १/२ वाटी, बिन्स, ठ्ब्बु मिरचि १/२ वाटी, पात