Schezwan Sauce

शेजवान साँस शेजवान राईस, लाँलिपाँप  चायनिज लोणचे यासाठि होतो. कृती पँनमधे १ वाटीतेल घाला. १ टे.स्पुन आल लसुण मिरचि पेस्ट