Breadroll

साहित्य ४ ताजे ब्रेड स्लाइसेस, ३-४ उकडलेले बटाटे, ३-४हिरव्या मिरच्या, कोथिंबिर, चाट मसाला गरम मसाला १/२ टी.स्पुन, तिखट मिठ मिरेपावडर

AlooTikki

साहित्य पाव किलो उकडलेले बटाटे. ब्रेड क्र्म्स,१ वाटी चण्याचि डाळ, १/२ टि.स्पुन चाट मसाला, गरम मासाला, २-३ हिरवी मिर् चितुकडे,

chokochipcookies

साहित्य १ वाटी मैदा, पाउण वाटीलोणी, पाउण वाटी साखर, पाव टी.स्पुन बेकींग पावडर,१ टे.स्पुन कोको पावडर, २-३ टे>स्पुन दुध,, १००

NankataI

साहित्य १/२ वाटी मैदा,पाववाटी पिठि साखर १/२ टे.स्पुन दहि, १ टे.स्पुन दुध, ३ टे.स्पुन बारिक रवा, २ टे.स्पुन तुप, वेलचि

Veg cutlet

साहित्य पाव किलो बटाटे उकडलेले, १ बारिक चिरलेला कांदा,१ वाटि बारिक चिरलेला कोबी, पाव वाटी उकडलेले मटार,२-३ हिरव्या मिरच्या, मिठ,मिरेपुड,्चाट

Grill sandwitch

साहित्य ४ ब्रेड्स्लाइसेस, २टे.स्पुन, टोमँटो कँचअप, १ कांदा, सिमला मिर्चि, किसलेले चिझ, मिठ व मिरीपावडर क्रुती ब्रेडला दोन्हि बाजुने लोणी