Naralache Laddu

साहित्य नारळाचा चव ३ वाट्या, साखर ३ वाट्या, तुप ४ चमचे, दुधाचि साय पाव वाटी, केशर, डेसिकेटेड खोबरे क्रुती नाँनस्टिक

Motichur Laddu

साहित्य   चण्याच्या डाळीच ताज पीठ चाळणीतुन ३ वेळा चाळा. २ वाट्या पीठ, तुप तळण्यासाठि, साखर दिड वाटी, बेदाणे, काजुचे तुकडे,

Ravyache Shahi Laddu

साहित्य बारिक रवा २ वाट्या, तुप ४ चमचे, नारळाचे चव २ वाट्या, साखर २ वाट्या, वेलदोड्याचे पुड, बेदाणे, खवा १/२वाटी,

Besan Laddu

साहित्य चण्याचे डाळ थोडी गरम करुन रवाळ दळुन आणावि. २ वाट्या चाणाडाळ, पाउण वाटी साजुक तुप,पीठिसाखर१ वाटी, गरम दुध २

Methi Laddu

साहित्य मेथिचिपुड १ वाटि, दुध १/२ वाटि, तुप १ वाटि, गुळ १ वाटि किसुन, खारिकपुड १ वाटि क्रुती दुधात मेथिपुड

Ravyache Laddu

साहित्य बारिक रवा ३ वाट्या, साजुक तुप १/२ वाटी, दुध१/२ वाटी, पिठिसाखर चाळुन २ वाट्या, जायफळ पुड लहान चमचा, चारोळे,

Dalyache Laddu

साहित्य चिवड्यासाठि वापरतो त्या डाळ्याचि पावडर २ वाट्या,१ वाटि गुळ,वेलचि पुड, काजुबदाम तुकडे, बेदाणे क्रुती गुळ कढईत घालुन पाक करा.

Trimurti Laddu

साहित्य चण्याचि डाळ १ वाटी, उडीद डाळ १ वाटी, मुगाची डाळ १ वाटी  तिनही डाळी वेगवेगळ्या भिजवा. १तासानी वेगवेगळ्य वाटुन

Malvani Laddu

साहित्य तांदुळ धुवा. सावलीत वाळवुन जरासे भाजुन दळुन आणा.तांदुळाचि पिठि ३ वाट्या, पिठिसाखर २ वाट्या, साजुकतुप पाव वाटी, वेलचि पुड,

Besan and Coconut Laddu

साहित्य  चण्याचि डाळ २ वाट्या, साखर २ वाट्या, नारळाचा चव १वाटी, बेदाणे काजु तुकडे,तुप लहान वाटीभर क्रुती चण्याची डाळ ५-६