shnkarpale

साहित्य मैदा १ वाटी, तुप पाउण वाटी, साखर १ वाटी क्रुती १वाटी पाणी उकळा. त्यात तुप व साखर घाला. विरघळले