Special Batata shev

साहित्य पाव किलो बटाटे , दिड वाटी डाळीच पिठ, १/२ वाटी मैदा, १/२ वाटी कार्नफ्लावर तेल क्रुती बटाटे उकडुन सोलुन,किसा

Kadboli

साहित्य बरिच धान्ये एकत्र करुन म्हणजे १८ धान्य सुध्दा एकत्र करु शकतो भाजुन भाजणीचे पिठ दळुण आणा. तेल, धने ,

Karanataki Shev

साहित्य तांदळाचि बारिक पीठि ३ वाट्या, डाळीच पीठ १/२ वाटी, लोणी पाव वाटी, थोड तेल,मिठ, हिंग, तिखट पाणी क्रुति पीठि

Shev

साहित्य ४ वाट्या बेसन, १/२ चमचा पापडखार, २ टे.स्पुन तेल, तिखट, मिठ क्रुती पापडखार थोड्या पाण्यात विरघळवुन घ्या.बेसन मिठ, तिखट

Madraasi Murku

साहित्य ४ वाट्या जाड तांदुळ, १/२ वाटी उडदाचि डाळ, २ चमचे हरभरा डाळ, जिरे भ्ररडुन, २ टे.स्पुन लोणी क्रुति तांदुळ

Batata Chakali

साहित्य १/२किलो बटाटे, १/२ किलो मैदा, तिखट, मिठ, जिरेपुड, हिंग, १ टे.स्पुन लोणी किंवा तुप क्रुती कुकरमधे भांड्यात बटाटे उकडायला 

Nagpuri chakali

साहित्य  १/२किलो जाड तांदुळ,१/२ किलो बारिक तांदुळ,१/२किलो हरभरा तांदुळ, १०० ग्राम उडिद डाळ, १ वाटीधने, १/२ वाटीजिरे क्रुती  तांदुळ धुवुन

Chakli Without Bhajani

साहित्य १किलो तांदुळ, १/२ किलो चणा डाळ, पाव किलो उडीद डाळ क्रुती बिन भाजता सर्व एकत्र दळुन आणने. करताना पातळ्

Bhajanichi Chakali

साहित्य १ किलो तांदुळ, १/२ किलो हरभरा डाळ, पाव किलो उडदाचि डाळ, धने १ वाटी, जिरे १/२ वाटी, ओवा पाव